"HD bör inte pröva dom efter spädbarnsmisshandel"

Riksåklagaren, RÅ, anser inte att Högsta domstolen ska ta upp ett fall med en man från Stockholm som dömts för att ha misshandlat sitt spädbarn. Mannen dömdes till fyra års fängelse för grov misshandel. Barnet var drygt två veckor gammalt när hon fördes till Karolinska universitetssjukhuset med, bland annat skallfrakturer, blödningar i huvudet och hjärnan.

Mannen nekar till att ha skadat flickan, och vill att HD lämnar prövningstillstånd. Han hävdar att det inte går att dra några säkra slutsatser om hur barnet fått skadorna, och att hovrätten sänkt nivån för sin bevisvärdering.
Men det anser alltså inte Riksåklagaren, som i sitt svar till Högsta domstolen skriver att det inte finns skäl för prövningstillstånd.