Tullens generaldirektör lyssnar på personalen

Oron är stor bland tullens personal i Norrköping sedan förslaget om en nedläggning av stora delar av verksamheten presenterats.
Tullens styrelse har ännu beslutat om förslaget ska verklighet utan de besöker nu landets tullstationer för att prata med personalen. I går var de i Norrköping. Kjell Jansson, generaldirektör för tullverket, säger till SR Östergötland att han har tagit till sig personalens åsikter i frågan. Jansson tror att beskedet om var tullen ska spara blir klart i november.