Blandade åsikter om bolagiserade sjukhus

Sjukhuspersonalen i Helsingborg och Ängelholm har fått tycka till om arbetssituationen de år som sjukhusen var bolagiserade. Generellt är personalen i Ängelholm mer positiva än sina kollegor i Helsingborg.
Många upplever att de känt ett ökat engagemang och ansvar för sitt jobb men också en ökad arbetsglädje. – Man har känt en stolthet, en glädje för den egna verksamheten som har lett till en ökad vi-känsla. Ny logotype, nya kläder och olika personalbefrämjande åtgärder som kaffe och frukt och vidare har man haft en glädje av att få operera och producera utan volymtak det första året, säger professor Lars Lindkvist, professor i företagsekonomi vid Växjö universitet som varit med och gjort undersökningen. Men det har även varit en del negativa kommentarer, det talas om toppstyrning och det fackliga arbetet har blivit lidande. – I Helsingborg menar man att besluten fattats på central nivå och från vd:ns håll utan delaktighet från de fackliga organisationerna. Och det leder då till ett missnöje mot ledningens sätt att styra verksamheten, säger Lindkvist.