Hastigheten sänks på fler vägar

Uppdaterad: 16:31
Antalet döda i trafiken fortsätter att minska och är nu det lägsta på 60 år, enligt preliminära siffror från Vägverket. För att minska antalet olyckor ytterligare räknar Vägverket med att redan i höst sänka hastigheten på många av landets vägar. 

– Vi vill få en hastighetsgräns som överensstämmer med hur vägen ser ut och vilken säkerhetsstandard den har. Det innebär att vi i dag har alltför många vägar som har 90 som inte är anpassade för detta, säger Vägverkets generaldirektör Lena Erixon.

Trots att antalet dödsolyckor fortsätter att minska och nu är nere på nivåer som Sverige inte har upplevt på mer än 60 år ska hastigheten på många av våra vägar sänkas.

Visserligen räknar Vägverket med att höja hastigheten på 150 mil väg, men på betydligt fler vägar gäller det att lätta på gasen framöver.

I den översyn som Vägverket har gjort och som nu är ute på remiss finns planer på att sänka hastigheten på 1 600 mil runt om i landet. Det handlar framförallt om 90 vägar där hastigheten ska sänkas till 80 kilometer i timmen.

– Det är klart att en del kommer att vara bekymrade över att man sänker hastigheten. Samtidigt ska man komma ihåg att för den enskilda trafikanten, när man sänker hastigheten när man åker, så innebär det ganska lite i tid för en resa, säger Lena Erixon.

Om Vägverkets planer blir verklighet kommer förändringarna att genomföras redan i november och december. På en del av de vägar där Vägverket vill att hastigheten sänks kan ombyggnationer till säkrare vägar göra att nuvarande hastighet kan behållas. Men på ett stort antal vägar kommer det att bli sänkningar.

– Det är första gången man på det här samlade sättet ser över hastighetsgränserna för att få hastigheter som är bättre anpassade till hur vägen ser ut, säger Vägverkets generaldirektör.

David Svanberg
david.svanberg@sr.se