Miljarder till kommuner

Kommunerna i Uppsala län och landstinget får 354 miljoner kronor i ett tillfälligt extra tillskott från regeringen nästa år. Totalt får alla kommuner i landet tio miljarder kronor.

– Det handlar om att värna kvaliteten i viktiga områden, sådant som rör sjukvård, äldreomsorg och skola. Det handlar också om att möta en nedgång, som innebär att människor riskerar att förlora jobben. Genom det här tillskottet kan vi värna arbeten.  

Totalt fördelas tio miljarder kronor, tre går till landstingen och sju till kommunerna. Beskedet har välkomnats av såväl fackförbund som kommunerna och landstingens intresseorganisation Sveriges kommuner och landsting. Även oppositionspartiet Miljöpartiet tycker att summan är bra, men tycker samtidigt att pengarna borde ha kommit tidigare.

Bland kommunerna fördelas de sju miljarder kronorna efter befolkningsmängd.

Enköpings kommun, där Anna Wiklund (M) är kommunalråd, får ungefär 30 miljoner.

– Det handlar om att värna välfärden, att undvika att fler sägs upp och att göra förstärkningar inom framförallt skola och äldreomsorg, säger Anna Wiklund.

Uppsala kommun får 144 miljoner kronor. Kommunalrådet Karolina Hilding (FP), som också välkomnar tillskottet, menar att pengarna i första hand inte kommer att läggas på ytterligare satsningar utan på att förstärka kommunens ekonomiska resultat.

– Det här är inte tillräckligt mycket pengar för att det ska kunna utgöra ett uppsving i den kommunala ekonomin, men samtidigt gör det här att ekonomin faktiskt håller sig mer stabil och att den inte svajar lika mycket som den skulle ha gjort annars. Det är det positiva, säger hon.

Lisa Helgesson
lisa.helgesson@sr.se