Luleälvens stränder saneras

Hur mycket olja som ligger på Luleälvens stränder efter oljeutsläppet från Laxede kraftstation förra veckan, är i dagsläget oklart. Och det är inte heller klart varifrån saneringspersonal ska rekryteras.
Nils Isovaara miljöinspektör vid Bodens kommun säger att om det visar sig vara mycket olja på stränderna måste de städas, men varifrån den personalen ska rekryteras är inte klart i dagsläget. Strandsaneringen ska påbörjas när saneringen av själva älven är klar och räddningstjänstens bedömning är att det är om några dagar. Nils Isovaara säger att om det visar sig att det är mycket olja efter älvkanterna kommer det att behövas mycket folk och då räcker inte kommunens resurser. - Vi har förhört oss hos Vattenfall om hjälp med saneringen av stränderna, och fått positiv respons. Dessutom ska vi höra oss för hos Länsstyrelsen och militären om det skulle behövas, säger Nils Isovaara miljöinspektör vid Bodens kommun.