Vårdpersonal nöjd med sjukhusbolag

KRISTIANSTAD. Sjukhuspersonal i Ängelholm var generellt mer positiv än sina kollegor i Helsingborg till sina jobb under den tid sjukhusen var bolagiserade, visar en studie.
Många kände ett ökat engagemang och mer ansvar för sina, jobb men också en ökad arbetsglädje. Samtidigt visar svaren ett visst missnöje med toppstyrning, särskilt i Helsingborg. - Många känner att beslut tas utan att de fackliga organisationerna fått vara inblandade, säger en av dem som gjort studien, Lars Lindkvist, professor i företagsekonomi vid Växjö universitet.