Sockenindelning underlättar för släktorskare

Sveriges Släktforskarförbund och Sveriges Hembygsförining vill rädda sockenbegreppet.
De båda förbunden kräver att socknen återinförs som indelningsgrund för folkbokföringen och genomför just nu en riksomfattande kampanj "Operation brevstorm". Släktforskarna och hembygdsmänniskorna motsätter sig att län och kommuner blir de minsta enheterna i folkbokföringen. Det kommer dels att försvåra för kommande släktforskare och dels försvinner en del av vårt kulturarv, anser de.