Minskad handel i Nyköping efter höjd skatt?

Nu kommer fler protester mot förslaget att höja skatten i Nyköping med en krona nästa år. Enligt handlarna i Centrumföreningen är det just handeln och konsumtionen som drabbas när människor får mindre pengar i plånböckerna.
-Ja, tror att det framför allt är lusten att unna sig nånting som minskar, säger Håkan Larsson, som sitter i Centrumföreningens styrelse. För den som har en månadslön på 18 000 blir det 180 kronor mindre i plånboken varje månad. Och Håkan Larsson från Centrumföreningen i Nyköping menar alltså att det här drabbar handeln mycket negativt. Människor kommer att handla mindre, och det beror enligt Håkan Larsson, framför allt på att det är lusten att handla som påverkas. Och det är något som kan leda till att till exempel butiksbiträden sägs upp, menar han. -Det är klart att det kan få såna konsekvenser på lång sikt.Vi vet ju att Nyköpings Centrum är utsatt redan idag, med tanke på närheten till ett mycket expansivt och expanderande Norrköping, säger Håkan Larsson. Han tycker att socialdemokraterna i Nyköping borde vara lite mer fantasifulla. -Skattehöjningar är väl inte alltid lösningen på problemet.