Arbetsmiljöverket informerar om kemikalier

Under två dagar i nästa vecka ska arbetsmiljöverket besöka 2000 arbetsplatser i landet för att se hur läget är när det gäller farliga kemikalier.
Man ska bland annat kontrollera om de farliga ämnena finns förtecknade och om dom anställda fått information om dem. Dessutom ska man undersöka om arbetsgivarna gjort den riskbedömning som de är skyldiga att göra. Förhoppningen är också att man genom besöken ska kunna öka medvetenheten av riskerna med farliga ämnen. Nästan var femte anställd inom EU exponeras för cancerframkallande ämnen på jobbet.