A-kassa måste lämna ut medlemsregister

Trots protester från a-kassorna vill regeringen driva igenom en ny lag som tvingar a-kassorna att lämna uppgifter om vilka som är medlemmar.

Anledningen är att det behövs bättre information om vilka som lämnat a-kassorna, det säger Eva Uddén Sonnegård, statssekreterare på arbetsmarknadsdepartementet:

– Det är så pass viktigt för regeringen att få de här uppgifterna. Men det handlar om hur vi ska kunna ta hänsyn till de olika synpunkterna som remissinstanserna har kommit med, säger Eva Uddén Sonnegård.

Tanken är att a-kassorna ska lämna uppgifter om medlemmar till Statistiska centralbyrån, SCB, som sedan ska bearbeta det hela.

Då kommer det också att gå att se vilka som valt att lämna a-kassan sedan förändringarna och avgiftshöjningen 2007.

A-kassorna har vägrat att lämna ut uppgifterna frivilligt och regeringens förslag på en sådan lag i våras mötte protester. A-kassorna hävdade bland annat att det var integritetskränkande.

Men trots a-kassornas protester så talar allt för att regeringen driver igenom lagen, enligt Eva Uddén Sonnegård.

Bakgrunden är att regeringen hävdar att det finns väldigt lite faktaunderlag om exakt vilka som lämnat a-kassan sedan 2007 och att det behövs mer fakta, som beslutsunderlag. Det argumentet tycker a-kassornas samorganisation inte är speciellt bra.

Melker Ödebrink är kanslichef på a-kassornas samorganisation och han är rädd att en lag kan göra att a-kassorna förlorar ännu fler medlemmar.

– Det är inte alls omöjligt därför att det pågår en debatt i samhället där människor är oroliga för att de ständigt registreras och att register samkörs och annat. Om man då får reda på att om man söker medlemskap i en a-kassa så riskerar man samtidigt att hamna i ett stort register med 3,3 miljoner människor där man samkör alla kända uppgifter. Det tror jag kan skapa oro och tveksamhet inför ett medlemskap, säger Melker Ödebrink, kanslichef på a-kassornas samorganisation.

Pär Ivarsson
par.ivarsson@sr.se