Trollhättan

Miljardsatsning räcker inte

Regeringen lovade i dag nya miljarder till kommunerna för att kommunanställda inte skall bli av med jobbet. Välkommet är reaktionen från Trollhättan – men det lär behövas nedskärningar ändå.

40 miljoner kronor blir Trollhättans andel när regeringen nu lovar ytterligare sju miljarder kronor till kommunerna. Lägg därtill de pengar som fanns med i regeringens vårproposition så får Trollhättan ett tillskott på 69 miljoner kronor nästa år.

Trollhättans ekonomichef Daniel Nilsson välkomnar tillskottet, men säger att pengarna inte räcker.

– Jämfört med den budget och den plan som vi hade i höstas så har vi ändå – till följd av lågkonjunkturen – ändå nästan 130 miljoner lägre skatteintäkter än vad vi räknade för 2010 i förra planen.

Arbetslösheten slår hårt mot kommunernas skatteintäkter. Och pengarna från staten täcker alltså bara lite drygt hälften av det beräknade bortfallet i Trollhättan nästa år.

Trollhättan har mött krisen i ekonomin med kraftiga nedskärningar och varsel om uppsägning för 200 kommunanställda. Och besparingar lär behövas även om det nu kommer nya pengar.

– Det är en politisk fråga hur man ska hantera den slutgiltiga budgeten för 2010. Vi är ju inte där ännu, säger Daniel Nilsson.

Bosse Adriansson
bo.adriansson@sr.se
0522-67 00 55