Rederi AB Gotland bryter mot aktiebolagslagen

Enligt lagen borde protokollet från bolagsstämman den 23 september varit klar två veckor senare dvs den 7 oktober. Men fortfarande är protokollet inte klart.
Det här ställer till problem, säger aktieägaren Mats Johansson, som behöver protokollet för att lämna det till länsstyrelsen. Han vill nämligen att länsstyrelsen närmare ska granska Gotlandsbolagets affärer med hedersordförande Erik D Nilssons bolag Gotlands Marines. Drygt 5,5 miljon kronor fick Erik D Nilsson bolag förra året, som ersättning för konsult och mäklaruppdrag. Det var vid den turbulenta bolagsstämman den 23 september som Mats Johgansson föreslog att länsstyrelsen skulle göra granskningen. Men så länge protokollet från stämman inte finns, kan inte heller länsstyrelsen starta någon granskning. "Det är oansvarigt att inte bli klara i tid", tycker Mats Johansson "för nu kan vi inte göra någonting" säger han. Gotlandsbolagets vd Jan-Erik Rosengren säger att protokollet kommer att bli klart nästa vecka nån gång och tar inte så allvarligt på att protokollet är försenat. "Vi har varit i Kina och tyckte det var viktigare att få hem den nya båten än att få klart protokollet från bolagsstämman" tycker Jan-Erik Rosengren.