Slitevatten kan bli reservat

Gotland kan få ännu ett marint reservat. Länsstyrelsen håller på med en inventering av vattnen utanför Slite och även en del av öarna där, som Majgu, Grauten, Skenalden och Asunden.

Lars Vallin på länsstyrelsen säger att syftet med reservatet är att skydda området mot exploatering.

Men än är det alltså bara ett förslag - först ska en inventering göras och därefter blir det samråd med allmänhet och markägare.

Sedan tidigare finns det ett marint reservat norr om Fårö som omfattar Salvorev och Kopparstenarna.

En del av inventeringen har redan gjorts och det som återstår att undersöka är bland annat vilka växter och djur som förekommer runt öarna utanför Slite.