Fildelningsdebatten

Mångfalden och mångfaldigandet

I mångas ögon har debatten kring fildelning och upphovsrätt dominerats av giriga storbolag vs vilda pirater. Antologin Gratis? går istället på djupet i den digitala revolution som vi just nu befinner oss i, och resonerar kring nätanvändarnas sug efter billig information, kontra upphovsrättsinnehavarnas önskan om att få betalt för sina verk. 

Efter en ganska svartvit debatt kring fildelning och annan digital spridning av upphovsrättsskyddat material, är det skönt att istället läsa en nyanserad bok om den här komplexa revolutionsproblematiken. Tolv textförfattare med olika ståndpunkter som gör ett gemensamt och ambitiöst försök att diskutera frågan med syfte att få slut på vildavästernkrigandet och komma ett steg närmare en lösning. 

Och just nu är det här en av kulturpolitikens mest angelägna frågor, med tanke på att den generation som har växt upp med fildelning, de så kallade millenialkidsen, knappast kommer att sluta med sitt invanda nätbeteende på grund av någon uppmärksammad dom och eftersom nätet alltmer har kommit att avgöra den västerländska människans verklighetsuppfattning.

Det som inte finns ett klick bort till en rimligt låg kostnad, det finns helt enkelt inte.
   Vilket innebär att de som vill skydda sina verk från piraterna kanske rent av censurerar bort dem istället? För information vill vara fri – så frågan om hur man tar betalt måste ha i åtanke att gratiskänslan är viktig.

I den här antologin finns flera sannolika förslag på lösningar, som avgifter via bredbandsabonnemanget eller en växande mecenatkultur. Helt klart är att kommersialismens verkningar kommer att fortsätta påverka kulturen. Likaså att det är dags för politikerna att engagera sig i det här på riktigt, på internationell nivå.

Cecilia Djurberg, SR Kulturnytt
cecilia.djurberg@sr.se

TIDIGARE I KULTURNYTT: