stockholm

Socialdemokraterna vill ha friskolestopp

Socialdemokraterna i Stockholms stad vill se ett tillfälligt stopp för nya gymnasiefriskolor. Anledningen är att det i Stockholms län står 3700 gymnasieplatser tomma, samtidigt som elevkullarna kommer att minska de närmaste åren.

Roger Mogert, vice ordförande i utbildningsnämnden säger till Svenska Dagbladet att vi kommer få se friskolor som går i konkurs och att de som främst blir lidande är eleverna.

Ann-Katrin Åslund, folkpartistisk ledamot i utbildningsnämnden förkastar idén med friskolestopp. Hon säger till tidningen att man i så fall skulle stoppa nya idéer och ny kompetens.