Nya regler för arbetstid ger färre akutsjukhus

De strängare arbetstidsregler, som EU kräver att Sverige inför nästa år, är ett av skälen till att minska antalet akutsjukhus i Västra Götaland.
Det säger biträdande sjukvårdsdirektören Daniel Holmdahl, som leder arbetet med att strukturera om sjukvården i regionen. De nya arbetstidsreglerna kommer bland annat att innebära att det till exempel behövs betydligt fler läkare och röntgenassistenter för att klara jourverksamheterna. Och eftersom det inte finns sådan personal att rekrytera, så måste det till en koncentration av kirurgi- och ortopediverksamheterna i regionen, säger Daniel Holmdahl.