Västenrorrland

Besparing trots extrapengar

Planerade besparingar måste genomföras, trots extrapengar till kommuner och Landsting. Det säger Sverker Ågren, ordförande för Kristdemokraterna i Västernorrland appropå de 260 miljoner kronor ytterligare för 2010 som regeringen igår beslutat att tilldela Västernorrland.

Landstinget får 78, 5 miljoner i extrapengar, vilket är överraskande mycket, enligt Ågren, men trots extrapengar så måste beslutade omställningar ändå fullföljas.

Igår beslutade regeringen om extrapengar till kommuner och landsting. För Västernorrlands del handlar det om 260 miljoner ytterligare för 2010.

Pengarna i kommunerna kommer att fördelas efter folkmängd. Ju fler innevånade, desto mer pengar.

Landstinget får 78, 5 miljoner i extrapengar.

Men, enligt Ågren så måste beslutade besparingar för att nå sänkta kostnader på 360 miljoner kronor fullföljas, trots extrapengarna.

Läs relaterade artiklar: