Dyrare att få familjeråd ofta

Högkostnadsskyddet för besök hos länets familjerådgivare kan komma att tas bort. Det är familjerådgivarna själva som kommit med förslaget.

- Huvudsyftet är att få in en aning mer pengar så att vi kan korta köerna, säger Mats Rosendal, familjerådgivare i Örebro län

I dagsläget ligger köerna på runt sex veckor och den rekommenderade väntetiden ligger på 3 veckor. Att gå till familjerådgivningen kostar idag 150 kronor per gång och ett högkostnadsskydd har träder in efter det tionde besöket. Men det vill familjerådgivarna nu plocka bort.

Under 2007 gjordes 2200 besök hos familjerådgivningen i länet och av dom var 300 kostnadsfria. Så enligt Mats Rosendal är det få familjer som kommer drabbas om högkostnadsskyddet tas bort.

- Att överhuvudtaget komma upp i nivån där högkostnadsskyddet inträder och det är få som berörs, säger Mats Rosendal.

Familjerådgivningen drivs av landstinget på uppdrag av kommunen, så är det är ett beslut som måste tas av alla kommuner i länet. I exempelvis Karlskoga har förslaget redan röstats igenom. Och nu ska beslut tas i Örebro kommun. Kommunstyrelsen i Örebro har röstat igenom förslaget men nu ska det upp i kommunfullmäktige för godkännande.

Kristdemokraten Lennart Bondesson som inför valet 2006 var för en kostnadsfri familjerådgivning, har nu svängt och vill nu ta bort högkostnadsskyddet.

- Om inte jag får med mig alla andra på min linje då får jag försöka hitta någon kompromiss däremellan och att ta bort högkostnadsskyddet är ett sätt att pröva för att få mer resurser. Jag står fast vid att det behövs mer resurser, säger Lennart Bondesson.

Sandra Nielsen
sandra.nielsen@sr.se