"1800-talsmetoder på medieföretag"

Mediaföretaget Lokalmedias beslut att säga upp personal och ersätta den med inhyrd personal kritiseras nu skarpt av Journalistförbundet.

Som vi berättat tidigare har företaget, som driver flera gratisttidningar i länet, sagt upp fyra journalister samtidigt som man via bemanningsföretag vill anställa två nya.

Men det här handlar om rena 1800-talsmetoder skriver journalistförbundets styrelse och hävdar att arbetsgivaren trakasserat de fackligt engagerade genom att säga upp dom och sedan tänka anställa personal via bemanningsföretag istället.