Celsius blir "elitidrottsskola"

Det är nu klart att idrottsinriktningarna på Uppsalas gymnasieskolor ska flytta till Celsiusskolan. Det har Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden slagit fast - trots protester.
Fotboll på schemat - så ser det ut för de gymnasieelever som valt att lägga en fotbollsinriktning till sitt teoretiska program. I Uppsala finns idag sådana inriktningar också för bandy, innebandy och ishockey Dessutom finns idrottsprogram, där elever i olika sporter, på bredd, eller elitnivå läster ihop i samlade klasser. De här inriktningarna sköts nu från olika skolor, men politkerna i Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden vill föra ihop alla till samma skola, Celsiusskolan. Tanken är att det ska förbättra Celsiusskolans dåliga rykte. som länge gjort att många elever försöker slippa att hamna där. När Upplandsnytt berättade om de här planerna för ett par veckor sedan blev en del lärare som håller i idrottsinriktnignarna upprörda och kände sig överkörda för att de inte fått vara med och påverka. De och politkerna har nu träffats på ett möte och nu har nämnden belsutat att flytten ändå ska bli av. Redan nästa höst ska idrottsprogrammen för bredd- och elitidrott flytta, de andra inriktningarna flyttar hösten 2005. Men de elever som redan går på de här inriktningarna kan gå kvar där de är. Nästa höst kommer också en ny idrottinriktning, basket, att starta på Celsiusskolan.