Kortare hörapparatskö

Kötiden för att få en hörapprat utprovad i Sjuhärad har kortats kraftigt. Tidigare riskerade patienter att få vänta långt över ett år, men nu ligger tiden på runt ett halvår.