Malmö

Fynd stoppar ombyggnad av Stortorget

Det kan bli problematiskt att bygga om Stortorget i Malmö. Det kommer bli försenat då man gjort spännande arkeologiska fynd.

– Mitt på torget finns det en upphöjning där statyn står. Den har kommit till senare, det vet vi, säger Anders Reisnert, stadsantikvarie i Malmö.

– Men på hela torget ligger ett 40 centimeter tjockt kulturlager.

Vad är kulturlager?

– Det är avlagringar av mänsklig aktivitet. Det handlar om rester från människor hundratals år tillbaka; skräp, tappade saker, odlingar, latriner, vägar och byggnader.

Fynden gör nu att ombyggnaden av Stortorget blir försenad minst ett par månader.