Ökad central styrning av försäkringskassorna

Arbetslivsminister Hans Karlsson, bosatt på Öland, vill öka centralstyrningen av försäkringskassorna. På det sättet hoppas han att alla sjukfall ska bedömas mer lika i landet.
Riksförsäkringsverket, RFV, ska redan i dagsläget se till att de 21 regionala försäkringskassorna gör likvärdiga bedömningar. Men skillnaderna är stora mellan olika delar av landet. Där arbetsmarknaden är kärv är det vanligtvis fler som blir sjukskrivna eller förtidspensionerade.