Varberg

Fortsatt flytt av pengar

Skolpolitikerna i Varberg fortsätter att flytta pengar från gymnasieskolan till grundskolan.

I barn- och utbildningsnämndens budgetförslag för nästa år tar man ytterligare 5 miljoner kronor från gymnasieskolan och ger till grundskolorna i stället.

Pengar har redan flyttats i flera steg - och ambitionen är att genomföra ett sista steg nästa år - det säger barn- och utbildningsnämndens moderata ordförande Jörgen Warborn.

Skälet är att Varbergs grundskolor haft mindre pengar att röra sig med per elev än i andra kommuner, medan gymnasieskolan haft mer än på andra håll.

I det stora hela blir det inga besparingar inom skola och barnomsorg i Varberg eftersom barn- och utbildningsnämnden har sluppit ett generellt sparkrav, däremot krymps alltså gymnasieskolans resurser.

Dessutom försöker sig nämnden på att begära lite extra tilldelning nästa år, ungefär en halv procent av vad hela verksamheten kostar.

Man anser att pengarna behövs för att klara skolgången för ensamkommande flyktingbarn, fler föräldrar som vill ha vårdnadsbidrag, allmän förskola för treåringar, och att kunna ge friskolor lika goda ekonomiska villkor som kommunala skolor.