Ingen garanti för likabehandling

Vilken av Borås kommundelar man bor i, kan avgöra vilken hjälp man som gammal får av äldreomsorgen. Efter en granskning konstaterar Borås stads revisorer att det saknas enhetliga riktlinjer för biståndsbedömningen.