kristianstad

Rickarum får kommunal förskola

Den borgerliga majoriteten i Kristianstad säger sig vara beredd att öppna en kommunal förskoleverksamhet i Rickarum.

Enligt ordföranden i barn- och utbildningsnämnden, Pierre Månsson (FP), har föräldrar i Rickarum under en längre tid önskat en kommunal förskola på orten.

De närmaste veckorna får de en förfrågan om hur stort intresset är. Om tillräckligt många vill ha en förskola kommer verksamheten att förläggas till skolan i Rickarum. Förutsättningen är att mellanstadiebarnen där flyttas till Vä.

Ombyggnaden av lokalerna i Rickarum kan börja efter nästa sommar.