Strängnäs

Fenix blir kvar

Verksamheten Fenix i Strängnäs som är dagverksamhet för personer med psykiska funktionshinder blir kvar. Som vi tidigare har berättat ska socialnämnden spara elva miljoner kronor och diskussioner har förts vad en nedläggning av Fenix skulle kosta.

Enligt socialnämndens ordförande, socialdemokraten Tord Tjernström har ett nytt möte hållits där majoriteten röstade nej till förslaget om nedläggningen med motiveringen att det skulle innebära mer utgifter i form av bidrag för de drabbade i verksamheten.

– Jag kan lova att Fenix blir kvar, säger Tord Tjernström. Det formella beslutat ska fattas på tisdag.

Förvaltningen har utrett vad en nedläggning av Fenix skulle innebära. Enligt utredningen kommer kommunen ha svårt att leva upp till socialtjänstlagens krav om verksamheten läggs ner eftersom kommunen måste erbjuda alternativ sysselsättning i en annan kommun.

Det kan, enligt utredningen, bli svårt för den enskilde som kan bli mer otrygg och det kan bidra till att de mår sämre.