Neddragningar inom Rehab Centrum drabbar patienter

Landstingets Rehab Centrum måste spara, och det innebär betydligt mindre pengar under nästa år för bland andra neurologiskt funktionshindrade och en del andra grupper som behöver vistas i värme eller få vård utomlands.
Rehab Centrum föreslår en neddragning med 1,4 miljoner kronor av bidragen till den här typen av vård. Förslaget ska behandlas av landstingspolitikerna på måndag. Ann Lund är chef för RehabCentrum och hon tycker att alternativet att dra ner mer på personalen är sämre. - Nu kommer fler patienter att kunna få sin vanliga rehabilitering här hemma, och det betyder att färre patienter drabbas av neddragningen, säger Ann Lund.