Sjukt duktig

"Smarta droger" som höjer prestationen används flitigt av fullt friska studenter i USA. Hur långt är vi beredda att gå? Och varifrån kommer behovet att överprestera och ställa extremt höga krav på sig själv?
Vi träffar flera personer med höga och ibland orealistiska krav på att visa sig duktiga, så mycket att deras hälsa har fått betala ett högt pris.