Föräldrar överklagar dom mot sonen

Föräldrarna till den sjuårige pojke som tvångsomhändertagits efter en dom i Länsrätten, överklagar nu domen.

Det blir nu Kammarrätten som får avgöra om pojken utsatts för social isolering och hindrats från kunskapsinlärning genom att föräldrarna inte låtit honom gå i skolan.

Enligt Länsrätten har föräldrarna också brustit i den fysiska omsorgen, bland annat genom att pojken inte fått den tandvård som han skulle ha behövt.