Lerumsbor friskast i regionen

Orustborna är sjukast och Lerumsborna friskast i vårt område. Det visar siffror som riksförsäkringsverket tagit fram för år 2002.
Siffrorna har tagits fram för den årliga undersökningen av ohälsan i landet. Det man mätt är antalet sjukdagar per hundra invånare under året som arbetsgivarna inte är med och betalar. Och då visar det sig att Orust har 50,2 sjukdagar, Göteborg 42 och friskat är man alltså i Lerum med 36,6 sjukdagar per hundra invånare.