Lättare ta del av kulturen för hörselskadade

Hörselskadade har fått bättre möjligheter att ta del av teaterföreställningar i Borås. Också i samlingsrummet Vävarsalen i Kulturhuset har dåligt fungerande hörselhjälpmedel fått en översyn. Det handlar om det som kallas hörselslingor, som förstärker och överför ljud från mikrofoner till hörapparater.