Företag med farliga kemikalier granskas

Ett par tusen arbetsplatser i landet ska under ett par dagar i kommande vecka besökas och kontrolleras av inspektörer från Arbetsmiljöverket. Inspektörerna ska granska hur företagen handskas med farliga och cancerframkallande kemikalier.
Nästan var femte anställd inom EU exponeras för cancerframkallande ämnen på jobbet, men medvetenheten om riskerna med farliga ämnen är låg. Inspektörerna ska nu informera de anställda, som jobbar med farliga ämnen, och även kontrollera om det finns en förteckning över dessa ämnen och om arbetsgivaren har gjort den riskbedömning, som han är skyldig att göra. Arbetsmiljöinspektionen i Göteborg ska besöka omkring 300 arbetsplatser i Västra Götaland och Halland.