VETANDETS VÄRLD, ONS 9 SEP

Trutarna tystnar - fågeldöden i Östersjön

Många besökare i skärgården har undrat vart ejdrarna tagit vägen de senaste årtiondena. Nu har en grupp svenska forskare konstaterat att det handlar om en omfattande fågeldöd som beror på brist på B-vitaminet tiamin. Tiamin är nödvändigt både för en rad livsviktiga enzymer på cellnivå för att tillgodogöra sig näring och för nervernas funktion.

Fåglar av många olika arter dör i stora mängder i Östersjöområdet. De förlorar flygförmågan, aptiten och till och med sina röster. Den som närmar sig en gråtrutkoloni möts normalt sett av ett öronbedövande skrän och kraftfulla attacker – i drabbade kolonier ligger fåglarna kvar och kacklar lite svagt. Efter ungefär tio dagar dör de. I stort sett alla fåglar som fått en tiamininjektion har tillfrisknat.

Forskarna har sett tiaminbristen hos ett trettiotal olika arter, men specialstuderat gråtrut, ejder och stare. Gråtrutar med för låga tiaminhalter lägger färre ägg och många kolonier har försvunnit. I Värmland populationen stabil medan gråtruten snart är försvunnen från  Södermanlands skärgård.

Ejdern lägger ägg som antingen aldrig kläcks eller där ungarna dör tidigt. Under senare år har det bara funnits en ejderunge på hundra honor några dagar efter kläckning! Få ungar samtidigt som de vuxna fåglarna dör innebär att ejderstammen minskar kraftigt.

Lena Näslund
vet@sr.se