Blix ifrågasätter amerikansk kommission

Säkerhetsläget i Irak är fortsatt mycket spänt, och fortfarande är det oklart på vilka grunder USA gick ut i krig. USA har tillsatt en egen kommission under ledning av David Kay, som söker efter massförstörelsevapen i Irak. Men Hans Blix, som tidigare var chef för FN:s vapeninspektörer, ifrågasätter detta arbete.
– Vad de ännu inte har sagt särskilt mycket om är att av Kays rapport, den här preliminära som har kommit ut, är 13 sidor av 200 allt man har fått se. Det verkar inte ens som om alla Kays medarbetare har fått se vad de har skrivit. Vad är det för trovärdighet i den? Här har vi en inspektör som har tillsatts och som nu har gjort av med 300 miljoner dollar, och han är tillsatt av en regering som är högst angelägen om att få fram några bevis för att regeringen hade rätt, säger Hans Blix. – Jag tror att man måste granska mycket noga vad han säger. Han säger att folk som de har intervjuat har sagt det ena och det andra och det kan hända att det är sant. Men på samma sätt som man måste vara försiktig med vad avhoppare säger, måste man ju vara försiktig med vad vittnen säger i Irak. De kanske säger mer än de kan. Bara små förbjudna föremål Hans Blix säger att Kays vapeninspektörer, liksom hans egna, har hittat mindre förbjudna föremål som borde ha deklarerats för FN, men att det forfarande inte finns några bevis för att Irak har massförstörelsevapen. Han är kritisk till USA:s försök att påvisa motsatsen. – De grundade sig rätt mycket på vad avhoppare sa, och det är naturligtvis en ganska osäker grund. De grundade sig också på satellitbilder där man hade observerat en anläggning där man tidigare hade haft centrifuger. Den höll man på att bygga upp igen och då drog man slutsatsen från bilderna att jaha, nu försöker de med centrifuger igen. – Men det kan man ju inte se genom taken. Irakierna inbjöd så småningom journalister att komma in och titta och de såg inte skymten av några centrifuger. Att irakierna skulle ha lyckats med att tillverka det under de eländiga omständigheter som befanns var ganska osannolikt, säger Hans Blix. Dödandet fortsätter Två amerikanska soldater dödades på söndagen i norra Irak i staden Kirkuk. Samtidigt besköts i staden Falluja väster om Bagdad en amerikansk militärkonvoj och en lastbil full med ammunition fattade eld.
Katja Magnusson katja.magnusson@sr.se