Vitaminbristen drabbar fler än ejdrarna

Ejdrarna har lyckats dåligt med sin häckning i Östersjön på senare år. Också andra arter har drabbats av den fågeldöd som svenska och isländska forskare i kunnat koppla till brist på vitamin B1, tiamin. Samma orsak som låg bakom laxsjukdomen M74, som det talades mycket om framför allt på 90-talet. Nu söker forskarna efter orsaken bakom vitaminbristen.

Tydligt är att den drabbar vitt skilda arter på många håll, berättar Lennart Balk, på institutionen för tillämpad Miljövetenskap vid Stockholms Universitet.

– Historiskt vet vi att lax och havsöring från Östersjön är drabbade av det här, och vi vet att ett halvt dussin arter ungefär i de stora sjöarna i gränsområdet mellan Kanada och USA, har motsvarande tiaminbrist, säger Lennart Balk på institutionen för tillämpad Miljövetenskap vid Stockholms Universitet.

– Och när det gäller den kliniska symptombilden, med förlamning och en överdödlighet bland fåglar, förekommer det på flera ställen på jorden idag, både i den norra och den södra hemisfären.

Nästa fråga är förstås vad tiaminbristen beror på. Forskargruppen är övertygad om att det inte är klassiska miljögifter som DDT eller PCB som ligger bakom. De varierar inte mellan år, som tiaminbristen gör.

Snarare lutar de åt att det är storskaliga förändringar – som övergödningen – som påverkar processerna inne i kroppen, där det naturligt kan utvecklas giftiga ämnen. Ämnen som i en frisk miljö aldrig kommer upp i en såna koncentrationer att de orsakar sådana här effekter.

Frågan är bara vad det gemensamma nämnaren finns mellan arter som lever så skilda liv som laxar, ejdrar och starar.

– Vi försöker lägga ett pussel och se vad den gemensamma nämnaren skulle kunna vara, säger Lennart Balk.

Lena Näslund
vet@sr.se