Strömkraftverk planeras i Dalälven

Sveriges uppdämda älvar skulle inte bara kunna ge vanlig vattenkraft utan också så kallad strömkraft från det fritt strömmande vattnet i älvarna. Det visar ny forskning vid Uppsala universitet. Just nu planeras den första testanläggningen i Dalälvens utlopp vid Söderfors, berättar doktoranden Emilia Lalander, som utrett den svenska potentialen för den här nya miljövaänliga energikällan.

– Vi har ju gigantiska älvar i Sverige, som släpper igenom 1000 kubikmeter vatten per sekund, och det finns gott om plats där man skulle kunna använda det på, hävdar Emilia Lalander.

Om 1-2 år ska ett tre meter högt torn fästas på botten av strömfåran efter vattenkraftverket i Söderfors planerar forskarna vid i Uppsala. Markägare, fiskevattenföreningen och Vattenfall som har fallrättigheterna har sagt ja. Nu väntar bara ett klartecken från Länsstyrelsen. Under vattenytan ska en propeller ständigt snurra runt och driva en generator. Den första testanläggningen ger bara ström lagom åt 2 villor, men beräkningar av forskargruppen vid Uppsala universitet tyder på att Sveriges älvar skulle kunna ge upp mot 5 terrawatttimmar av strömkraft om man bygger många kraftverk. Och enligt Emilia Lalanders modeller så kommer strömturbinerna mellan kraftverken inte stjäla effekt, utan bara krama ut mer el ur våra älvar:

– Man höjer ju vattenytan en del så vattenkraftverken får ju en lite lägre fallhöjd, men det är en väldigt liten del man stjäl så om de ens märker det vet jag inte, säger Emilia Lalander.

Hur propellrarna påverkar miljön under ytan är däremot inte utrett ännu, men eftersom de snurrar betydligt långsammare än vattenkraftturbiner så är bedömningen att de inte ska skada fiskar.

Just nu pågår en internationell om ström och vågkraft i Uppsala. De här nya energikällorna domineras av Storbritannien som satsar hårt och redan har mindre strömkraftverk som ger hundra megawatt till elnätet, tack vare de starka tidvattenströmmarna runt de brittiska öarna. Och energiforskaren vid universitetet i Southampton räknar med att Storbritannien ska få en ny kraftindustri framöver, när man missat vindkrafts tåget.

– Vi har väldigt starkt tidvatten vid Kanalöarna, norra Wales, Skottland och Storbritanniens västkust. Dessutom finns rädslöan att vi missade vindkraften och nu vill vi behålla den här industrin i Storbritannien, säger Luke Myers.