Tjejer slåss oftare i skolan

Allt fler tjejer slåss och är utåtagerande i skolan. Det säger Lotta Bergman, chef för elevhälsan i Jönköping med nästan 20 års erfarenhet som skolsköterska. Hon menar att flickorna helt enkelt börjat ta över pojkarnas beteende när de mår dåligt.
På område efter område tycks det som om kvinnor tar efter männens dåliga beteende. Det gäller allt från droger till bilkörning. I skolan är det likadant. Lotta Bergman har jobbat som skolsköterska i 20 år, och hon har sett en tydlig utveckling att flickorna nu är mer utåtagerande än någonsin. I de lägre årskurserna handlar det mer om småbus, koncentrationssvårigheter och svårt att sitta still, men högre upp i åldrarna blir de mer obstinata, söker konflikt och agerar som killarna. Det är inte ovanligt att det till och med blir slagsmål. Men i besparingstider har skolan inte tillräckligt med resurser för att stävja det här, menar Lotta Bergman på skolhälsan i Jönköpning. Alla elever som skulle behöva hjälp att hamna på rätt spår igen fångas inte upp.