Landstinget oroat över tandhälsan

Landstinget är inte nöjt med tandhälsan hos länets treåringar. Var tionde treåring i Sörmland har hål i tänderna som behöver lagas.
För att försöka få ner den siffran så ska nu landstinget rikta information om tandvård till föräldrar. Jörgen Torstensson är tandläkare på tandvårdsenheten inom landstinget, och den höga siffran oroar honom. - Hundra procent borde egentligen vara kariesfria som treåringar, och har man hål i en åldersgrupp är risken stor att man har det även längre fram, säger Jörgen Torstensson. Var tionde sörmländsk treåring har hål i tänderna som kräver en lagning hos tandläkaren, det visar landstingets beräkningar. Men långt ifrån alla barn blir ens undersökta av en tandläkare. Enligt statistiken så är det knappt hälften av alla sörmländska treåringar som undersöks. Men landstingets framtida mål är att samtliga treåringar ska undersökas och att de sedan ska återkomma olika ofta beroende på hur stor risken är att de får nya hål i tänderna. Och därför måste också folktandvården och privattandläkarna informera bättre om gratis tandvård och vad en bra tandhälsa är. Framför allt till de som har sämst ekonomi och sämst tandhälsa. Det är också den grupp som som ofta uteblir från tandläkarens kallelser. Men dem ska man försöka nå i ett särskilt projekt som ska påbörjas nästa år. - Det finns tankar på att använda familjecentraler som finns i Sörmland för att kunna nå de här grupperna. Och att nå dem ännu tidigare, innan de fått hålen, säger Jörgen Torstensson.