Köping vill dra ner på bussarna i tätorten

Köpingsborna kanske får åka taxi i stället för buss i tätorten framöver, för kommunen vill dra ner på busstrafiken - alldeles för många bussar går tomma.
Köpings kommun vill dra ner på busstrafiken i centrum. Alltför få utnyttjar tätortsbussarna och kommunen vill därför se över om en av de två tätortslinjerna kan läggas ner, eller om man ska satsa på så kallad anropsstyrd trafik, där resenärerna får ringa och beställa en bil eller mindre buss. Busstrafiken i centrum kostar i nuläget Köpings kommun omkring en miljon kronor per år. För att få ner kostnaderna för busstrafiken i tätorten vill Köpings kommun att Västtmanlands Lokaltrafik ser över om man från och med den nya tidtabellen i juni nästa år ska ta bort en av de två tätortslinjer som trafikerar centrum. Ett andra alternativ är att Köping - liksom man gjort i Arboga - helt tar bort busstrafiken och ersätter den med kollektivtrafik som resenärerna själva får beställa. Mellan klockan 9 och 15 varje vardag kan Arbogaborna åka taxi inom tätorten till samma pris som en bussbiljett. - Vi tittar ju dels på kostnaden och sedan sätter vi det i förhållande till hur många som använder tätortstrafiken, och då tycker vi inte det är rimligt att lägga de pengarna på tätortstrafiken som vi gör idag, säger Köpings kommunalråd Elisabeth Salomonsson till P4 Västmanland.