Fler och fler unga söker psykologhjälp

Allt fler barn och ungdomar i länet mår psykiskt dåligt.
På barn- och ungdomspsykiatrin, BUP, ökar nybesöken stadigt. Bara sedan förra året har besöken ökat med mellan 15 och 20 procent. Gilda Johansson, chef för psykiatriförvaltningen, uppmanar nu Blekinges politiker att ge förutsättningar, så att insatser kan sättas in i ett tidigt skede. Det skriver Blekinge läns tidning. Gilda Johansson tror att allt fler barn och ungdomar mår dåligt beror på den ökande stressen i samhället. Och på BUP ser man allt mer av ätstörningar och problem med aggressioner.