Skånepolis utreder allt fler ärenden från utlandet

Polisen i Skåne får varje månad omkring 100 begäranden om hjälp med utredningar från andra länder. Antalet ärenden har ökat kraftigt de senaste åren.
Förra året blev det omkring 1 000 ärenden och i år väntas det bli runt 1 200, och utredningarna tar mycket resurser. - Sammantaget är det en heltidstjänst som går åt, säger Peter Tallinger som är kommissarie på Skånepolisens förvaltningsenhet. Danska fortkörningar De allra flesta ärenden handlar om att den danska polisen vill ha hjälp att få fatt på fortkörare som fotograferats av hastighetsövervakningskameror vid påfartsvägarna till Öresundsbron. - Det är mycket svenskar som kör för fort, men paradoxalt nog är omkring 25 procent av ärendena danskar som är bosatta i Sverige och pendlar, säger Peter Tallinger. Snabba erkännande När ärendet kommer från Danmark följer bildbeviset med. Polisen i Skåne beställer då en bild från pass- eller körkortsregistret och jämför. Sedan kallas den misstänkt in till polisen i Fosie i Malmö, som handlägger den här typen av ärenden, och oftast kommer ett erkännande på en gång. Utredningen med erkännande skickas sedan till den Danska polisen som får skriva ut böterna. Regeringsnivå De danska fortkörningsärendena hos Skånepolisen har nu hamnat på svensk regeringsnivå. I budgetpropositionen tas det som ett exempel på vad en ökad internationalisering kan innebära. Det var polisen i Skåne som själva, genom rikspolisstyrelsen, gjorde regeringen uppmärksamma på utvecklingen. - Vi vill ju redovisa vad vi lägger våra resurser på och den här typen av information kommer inte fram i den vanliga statistiken som rapporteras till regeringen, säger Peter Tallinger.