Skånetrafiken vill förbättra störningsinformation

Skånetrafken ska nu bli bättre på att informera om störningar i tåg och busstrafiken.
Skånetrafiken vill satsa närmare 10 miljoner kronor på en informationscentral i Lund. Med bättre teknik ska personalen kunna hålla reda på exakt var bussar och tåg befinner sig och sen informera via webben, även på kvällstid, och via textmeddelanden till mobilen. Satsningen är ett svar på kritiken om dålig information bland annat efter branden i Malmö, och att bara en av fyra resenärer tycker att Skånetrafiken är bra på så kallad oplanerad informtion idag.