Svår halka i säsongens första snöoväder

Sundsvall, Junsele och Ramsele är de värst drabbade orterna i säsongens första snöoväder, som slog till tidigt på måndagmorgonen. Inga allvarlïga olyckor har dock rapporterats ännu så länge.
Vägverkets plogbilar och Sundsvalls kommuns vägunderhållspersonal fick en tidig start på veckan när säsongens första snöoväder drog in över delar av Västernorrland. Kollektivtrafiken tycks ha ändå fungerat tillfredsställande. Stig Hamberg, ansvarig för vägunderhållet i centrala Sundsvall, säger att personal var tidigt ute och halkbekämpade de víktigaste lederna in och genom Sundsvall. Bostadsområdena får vänta; det har snöat för lite för att det ska finnas anledning att ploga där, enligt Stig Hamberg.