Läkare vägrar övertid

Efter beskedet om att landstinget till nästa höst ska ha bantat antalet läkare med 100 personer, hotar nu läkarna vid Akademiska sjukhuset med att jobba mindre övertid.
Torbjörn Karlsson, ordförande i Upplands läkarförening säger till Upplandsnytt att när arbetsgivarens inställning är att man klarar att ta bort 100 läkare utan att vården påverkas, finns det ingen anledning att jobba som idag, dvs mer än vad lagen tillåter. Enligt arbetstidslagen får en anställd jobba högst 200 övertidstimmar per år.