Läcköoperans framtid säkrad av regionen

Från och med nästa år ger kulturnämnden i Västra Götalandsregionen ett permanent stöd till musiksatsningen på Läckö slott utanför Lidköping. Därmed anses framtiden för Läcköoperan säkrad.
Tidigare har Läcköoperan fått tillfälliga bidrag år för år. Men från och med år 2004 är den en del av det permanenta utbudet i Västra Götalands kulturliv. Det är en av nyheterna i budgeten för nästa år. Regionen reserverar också mer pengar till barn- och ungdomskulturen. Museerna får mer pengar, men exakt vilken roll Västergötlands Museum i Skara ska spela i framtiden avgörs först under nästa år. Göteborgsoperans satsning på bygdegårdsturnéer, med små ensembler, kommer också att fortsätta. Totalt sett har regionens pengar till kulturen ökat varje år.