EU-bidrag gör skolväg säkrare

Nu ska skolbarnen från ön Salttärnan i Ronnebys skärgård få en trygg skolväg.
EU-pengar kommer att bidra till att bygga en brygga på Salttärna som är den enda bebodda ön i Ronnebys skärgård. Bryggprojektet ska underlätta person- och varutransporter till och från ön. Man ska skapa en säker angöring med belysning och flera båtplatser på landsidan. Meningen är också att skolbarn från ön under trygga förhållanden ska kunna ta sig till skolan under höst och vinter, då mörker och kyla annars utgör ett hinder. Drygt 60 000 kronor kommer från EU, Ronneby kommun står för 143 000 kronor.