Missförstånd bakom idrottslärarkritik

Idrottslärarna i Sala har som vi tidigare berättat klagat hos kultur och fritid över den arbetsmiljö man har i Idrottshallen som används av de båda högstadieskolorna i Sala.
Bland annat klagade man då att det egna personalutrymmet var för litet och dessutom fönsterlöst, en del redskap trasiga och belagda med nyttjandeförbud och att en brottarmatta plockats bort och ersatts med en mycket hårdare judomatta. Nu har Kultur- och fritidsnämnden funderat över kritiken och tillförordnad förvaltningschef Roger Nilsson kan bara konstatera att det är för många förvaltningar inblandade för att man skall kunna undvika missförstånd. För idrottslärarna lyder under Barn- och utbildningsnämnden medan verksamheten i Idrottshallen ligger under Kultur och fritid medan själva fastigheten ägs av Salalokaler. Han konstaterar att idrottslärarna visst får bygga ut och om sitt personalutrymme men då måste skolan betala och att det inte är möjligt att låta lärarna använda fritidsförvaltningens personalrum i huset eftersom det skulle bli för trångt. Den brottarmatta som togs bort var trasig och därmed farlig för eleverna och då det inte fanns någon brottarverksamhet i Sala blev det en judomatta istället. Redskapen som var trasiga byts nu ut, säger Roger Nilsson som nu skall försöka utreda dom missförstånd som han menar föreligger.