Protester mot skolförslag i Kuivakangas

Nu på måndagsförmiddag har föräldragruppen i Kuivakangas i Övertorneå uppvaktat kommunstyrelsen för att politikerna inte ska besluta om lägga ner skolan.
Skolan har idag drygt 60 elever från förskoleklass till sjätteklass. Föräldrarna vill att skolan i Kuivakangas ska göras om till en självstyrande enhet och dom understryker i sina protester mot nedläggning att antalet barn inte minskar i området.